WEB-GIS FOR ASSESSING SCENARIOS OF USING NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF SOUTHERN MACROREGION

https://doi.org/10.24057/2414-9179-2017-2-23-144-156

View or download the article (Rus)

About the Author

O. E. Аrkhipova

Institute of Arid Zone of SSC RAS; Southern Federal University
Russian Federation

Rostov-on-Don, Chekhov ave, 41;

Rostov-on-Don, Stachkа ave, 200/1

Abstract

The article is devoted to the use of geoinformation technologies, including “cloud” services, for assessing the natural resource potential of the southern macroregion. The toolkit has been proposed to evaluate various scenarios of social and economic development of the regions and the associated use of the natural resource potential of the southern region. The geoinformation system for the regions of the South of Russia and a web application have been created.

The methodology for assessing scenarios for usind the natural resource potential of the southern macroregion have been developed using ArcGis Online cloud technology. This technology allows you to run and maintain software and store data on the server by creating a private or combined cloud. Web-GIS are created on the basis of the interactive designer Story Map Journal℠.

The relations in the nature-society system are evaluated on the example of two subjects of the Russian Federation that are part of the Southern and North-Caucasian federal districts – Rostov region and the Kabardino-Balkarian Republic. Investigation of the natural resource potential of the southern regions of Russia involves comparing the available reserves of a particular type of resources and the degree of their use. A comparison of the potential resource reserve and the real intensity of its consumption in the municipalities of these regions formed the basis for interpreting the obtained estimates of the efficiency of using of the natural resource potential. Quantitative estimates are obtained at the level of municipal regions using developed software tools that combine GIS, databases and mathematical modeling.

Keywords

natural resource potential, geoinformation technologies, geoportal, cloud services.

References

  1. Arkhipova O.E. GIS “Ekologicheskaya izuchennost’ yuzhnykh morey Rossii” na tekhnologicheskoy platforme ArcGis Online [GIS “Ecological study of the southern seas of Russia” on the technological platform ArcGis Online], Geoinformatika, 2014, No 3, pp. 2–9 (in Russian).
  2. Integrirovannoye upravleniye resursami i bezopasnost’yu v basseynakh Azovskogo morya [Integrated management of resources and safety in the Azov Sea basin] / Pod. red. V.N. Burkinskogo, V.N. Stepanova (Ukraina), S.V. Berdnikova (Rossijskaya Federaciya), Odessa: IPREE NAN Ukrainy, 2010, 674 p. (in Russian).
  3. Mesropyan K.E. Sovremennyye tekhnologii otsenki effektivnosti regional’nykh sistem [Modern technologies for assessing the effectiveness of regional systems]. Izbrannyye trudy Vserossiyskogo konkursa molodykh uchenykh, Moscow: RAN, 2012, 126 p. (in Russian).
  4. Mesropyan KE, Patrakeeva O.Yu. Retrospektivnyye issledovaniya regionov Rossii s primeneniyem mnogomernogo statisticheskogo analiza [Retrospective studies of Russian regions using multidimensional statistical analysis]. Metody kolichestvennykh issledovaniy protsessov modernizatsii ekonomiki i sotsial’noy sfery Rossii: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, posvyashchennoy 105-letiyu REU im. G. V. Plekhanova. 15-16 marta 2012, Moscow: FGBOU VPO «REU im. G. V. Plekhanova», 2012, 384 p. (in Russian).
  5. Solntsev N.A. Ucheniye o landshafte: Izbrannyye trudy [The doctrine of the landscape: Selected Works], Moscow: Izd-vo MGU, 2001, 383 p. (in Russian).
  6. Surkov F.A., Arkhipova O.E. Matematicheskiy instrumentariy, informatsionnyye tekhnologii i komp’yuternyye programmy dlya podderzhki prinyatiya resheniy po obespecheniyu ustoychivogo razvitiya regiona [Mathematical tools, information technologies and computer programs to support decision-making for sustainable development of the region], Ekologicheskaya strategiya razvitiya pribrezhnykh regionov: geografiya, okruzhayushchaya sreda, naseleniye. Mediko-ekologicheskiye i sotsial’no-ekonomicheskiye problemy pribrezhnykh regionov. Materialy Vserossiyskoy nauchnoy konferentsii, YUNTS RAN, 2015, pp. 187–197 (in Russian).
  7. Haase G. For the disposal and labeling of natural potentials, PGM, 1978, No. 122, pp. 113–125.

For citation: Аrkhipova O.E. WEB-GIS FOR ASSESSING SCENARIOS OF USING NATURAL RESOURCE POTENTIAL OF SOUTHERN MACROREGION. Proceedings of the International conference “InterCarto. InterGIS”. 2017;23(2):144-156. https://doi.org/10.24057/2414-9179-2017-2-23-144-156