MULTI-SCALE LANDSCAPE MAPPING OF THE TYUMEN REGION AS A GEOINFORMATION BASE FOR ORGANIZATION OF LANDSCAPE PLANNING, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT

https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-233-245

View or download the article (Rus)

About the Authors

I. R. Idrisov

University of Tyumen Institute of Earth Science
Russian Federation

Department of Cartography and Geoinformation Systems

V. V. Kozin

University of Tyumen Institute of Earth Science
Russian Federation
Department of Physical Geography and Ecology

A. V. Marshinin

University of Tyumen Institute of Earth Science
Russian Federation

Department of Socio-Economical Geography and Nature Management

D. M. Marinskikh

University of Tyumen Institute of Earth Science
Russian Federation
Department of Physical Geography and Ecology

Abstract

Landscape analysis is considered with the following items: 1) a synthetic layer integral physiographic information about the natural environment; 2) an information basis for mapping and evaluation components of landscapes; 3) a basis for the assessment of natural resource potential; 4) a tool for assessment of landscape-ecological potential (functions, services, values, stability); 5) a tool for identifying ecological network. The procedure of landscape analysis and structure of landscape information system for sustainable development is considered. The major methods is landscape classification and mapping. The classification of typological landscape complexes represents their typology based on the most important and common for this level of dimension features. The basic units of landscape mapping in mesoscale are the type of terrain (mesochores) and the type of urochishche (microchores). These landscape complexes were characterized based on collection of signs (geology, relief, permafrost, soil, vegetation etc.) using GIS. The evaluation of a landscape based on the concepts of landscape functions and services. The landscapes carry out resource functions (tree-resource, mushrooms, hunting-trade, pascual et al.) defining an economic value. The landscapes also fulfil nature protection (ecological) functions: habitat (biotop), climate protecting, water protecting, water storage, runoff regulative, permafrost-stabilizing etc. The assessment of landscapes stability is carried out. Integral assessment of ecological characteristics (landscape functions and services, nature protection value, resource value, stability) is the base for environmental constraints map.

Keywords

landscape mapping, multi-scale mapping, landscape planning, environmental management, sustainable development.

References

 1. Armand D.L. Nauka o landshafte [Landscape science]. – M.: Mysl, 1975. – 288 p.
 2. Beruchashvili N.L., Zhuchkova V.K. Metody kompleksnykh fiziko-geograficheskikh issledovaniy [The methods of complex physical-geographical researches]. – M.: MGU, 1997. – 320 p.
 3. Vinogradov B.V. Osnovy landshaftnoy ekologii [The essentials of the landscape ecology]. – M.: GEOS, 1998. – 418 p.
 4. Gvozdetskiy N.A. Opyt klassifikatsii landshaftof SSSR [The experience of the USSR landscapes classification] // Materialy k V Vsesoyuznomu soveshchaniyu po voprosam landshaftovedeniya: Teksty dokladov. – M.: MGU, 1961. – Pp. 23–24.
 5. Gvozdetskiy N.A. O tipologicheskom ponimanii landshafta [To typological understanding of landscape] // Vestnik MGU, ser. boil., pochv., geogr. 1958. Vyp. 4.
 6. Zhuchkova V.K., Rakovskaya E.M. Metody kompleksnykh fiziko-geograficheskikh issledovaniy [The methods of complex physical-geographical researches]. – M.: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 2004. – 368 p.
 7. Idrisov I.R., Kozin V.V., Marshinin A.V., Marinskikh D.M. Geoinformatsionnoye obespecheniye ekologicheskogo audita neftegazopromyslovykh predpriyatiy (na primere Vyngapurovskogo mestorozhdeniya nefti [The environmental audit geoinformation providing of oil and gas enterprises (on the example of the Vyngapurovsky oil field)] // Problemy regionalnoy ekologii, 2006, № 3. Pp. 88–95.
 8. Isachenko A.G. Landshaftnaya karta severo-zapada Russkoy ravniny v masshtabe 1:1000000 [The landscape map of the northwest of the Russian Plain in the scale 1:1000000] // Izvestiya VGO, 1959, t. 91, vyp. 2. Pp. 109–119.
 9. Isachenko A.G. Landshaftnaya karta SSSR masshtaba 1:4000000 i nekotoryye voprosy metodiki izucheniya landshaftov [The landscape map of the USSR in the scale of 1:4000000 and some questions of the landscape researching methods] / Materialy k V Vsesoyuznomu soveshchaniyu po voprosam landshaftovedeniya: Teksty dokladov. – M.: MGU, 1961.
 10. Isachenko A.G. Osnovy landshaftovedeniya i fizilo-geograficheskoye rayonirovaniye [The essentials of landscape science and physical-geographical regionalization]. – M., 1965. – 327 p.
 11. Kozin V.V. Landshaftnyy analiz v neftegozopromyslovom regione [The landscape analysis in the oil and gas extraction region]. – Tyumen: Izd-vo TyumGU, 2007. – 240 p.
 12. Kozin V.V. Landshaftnyy analiz v reshenii problem osvoyeniya neftegazonosnykh regionov [The landscape analysis in the problems decision of the oil and gas regions] / Aftoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni doktora geograficheskikh nauk. – Irkutsk, 1993. – 44 p.
 13. Kozin V.V. Rayonirovaniye fiziko-geograficheskoye ili landshftnoye: chemu otdat predpochteniye? [The regionalization physical-geographical or landscape: what is the priority?] / Problemy geografii i ekologii Zapadnoy Sibiri. – Tyumen: TyumGU, 1996. Pp. 3–11.
 14. Kozin V.V. Strukura yestestvennykh landshaftov yuzhnoy selskokhozyastvennoy zony Tyumenskoy oblasti [The structure of natural landscapes of the southern agricultural zone of the Tyumen region] // Vestnik TyumGU, 1999, № 3. Pp. 3–11.
 15. Kozin V.V., Marshinin A.V., Marinskikh D.M., Osipov A.V., Sorokin R.V. Landshaftnoekologicheskoye obespecheniye prirodopolzovaniya v neftegazopromyslovykh rayonakh Zapadnoy Sibiri (na primere Nadym-Pur-Tazovskogo mezhdurechya) [The landscape-ecological providing of the environmental management in the oil and gas extraction regions of the Western Siberia (on the example of the Nadym-Pur-Taz interriver)] // Vestnik TyumGU, 2008, № 3. Pp. 200–214.
 16. Landshaftno-interpretatsionnoye kartografirovaniye [The landscape and interpretative mapping] / T.I. Konovalova, Ye.P. Bessolitsina, I.N. Vladimirov i dr. Pod red. A.K. Cherkashina. – Novosibirsk: Nauka, 2005. – 424 p.
 17. Marshinin A.V. Klassifikatsiya landshaftov yugo-zapadnoy chasti Tyumenskoy oblasti [The landscape classification of the southwest part of the Tyumen region] // Vestnik TyumGU, 2004, № 3. – Pp. 170-174.
 18. Marshinin A.V. Landshaftnaya struktura i ekologicheskaya situatsiya Tobol-Tavdinskogo mezhdurechya (v predelakh Tyumenskoy oblasti). Dissertatsiya na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geograficheskikh nauk [The landscape structure and ecological situation of the Tobol-Tavda interriver (within the Tyumen region). Ph. D. thesis in Geography]. – Barnaul, 2001. – 206 p.
 19. Marinskikh D.M. Landshaftno-ekologicheskiy analiz territorii Urengoyskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [The landscape-ecological analysis of the Urengoy gas field territory] / Aftoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata geograficheskikh nauk. – Barnaul, 2003. – 27 p.
 20. Milkov F.N. Landshaftnaya geografiya i voprosy praktiki [The landscape geography and some questions of the practice]. – M.: Mysl, 1966. – 256 p.
 21. Milkov F.N. Landshaftnaya sfera Zemli [The landscape sphere of the Earth]. – M.: Mysl, 1970. – 207 p.
 22. Milkov F.N. Slovar-spravochnik po fizicheskoy geografii [Dictionary-directory in physical geography]. – M.: Geografgiz, 1960. – 271 p.
 23. Mikheyev V.S. Landshaftno-geograficheskoye obespecheniye kompleksnykh problem Sibiri [Landscape-geographical providing of Siberia’s complex problems]. – Novosibirsk: Nauka, 1987. – 207 p.
 24. Mikheyev V.S. Landshaftnyy sintez geograficheskikh znaniy [The landscape synthesis of geographical knowledge]. – Novosibirsk: Nauka, 2001. – 2016 p.
 25. Mikheyev V.S., Kozin V.V., Shekhovtsov A.I. Obshchiye printsipy geoekologicheskogo kartografirovaniya // Ekologicheskoye kartografirovaniye Sibiri [The common principles of geoecological mapping]. – Novosibirsk: Nauka, 1996. Pp. 20–58.
 26. Nikolayev V.A. Klassifikatsiya i melkomasshtabnoye kartografirovaniye landshaftov [The classification and small-scale mapping of landscapes]. – M. MGU, 1978. – 62 p.
 27. Pochvy SSSR [The soils of the USSR]. T.V. Afanasyeva, V.I. Vasilenko, T.V. Tereshina, B.V. Sheremet; Otv. red. G.V. Dobrovolskiy. – M.: Mysl, 1979. – 380 p.
 28. Prirodopolzovaniye na severo-zapade Sibiri: opyt resheniya problem [The environmental management in the northwest of Siberia: the experience of problems decision] / Pod. red. V.V. Kozina, V.A. Osipovs. – Tyumen: izd-vo TyumGU, 1996. – 168 p.
 29. Sochava V.B. Vvedeniye v ucheniye o geosistemakh [The introduction to geosystems science]. – Novosibirsk: Nauka, 1996, 1978. – 319 p.
 30. Khromykh V.S. Printsipy sostavleniya landshaftnykh kart poym rek Zapadnoy Sibiri [The drawing up principles of the Western Siberia flood plains landscape maps] // Geografiya i prirodnyye resursy. 1990. № 1. Pp. 164–165.
 31. Bastian O., Grunewald K., Khoroshev A.V. The significance of geosystem and landscape concepts for the assessment of ecosystem services: exemplified in a case study in Russia // Landscape Ecology (2015) 30: Pp. 1145–1164.
 32. Bukvareva E.N., Grunewald K., Bobylev S.N., Zamolodchikov D.G., Zimenko A.V., Bastian O. The current state of knowledge of ecosystems and ecosystem services in Russia: A status report // Ambio (2015) 44(6): Pp. 491–507.
 33. Kozin V., Marinskikh D., Marshinin A. The landscape ecological analysis for decisionmaking by of oil-and-gas field development in the context of environmental sustainability: experience from West Siberia, Russia / In: J. Breuste, M. Kozova and M. Finka (Eds.) 2009. European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009. Salzburg (Austria), Bratislava (Slovakia). Pp. 304–305.
 34. Loeffler J. Landscape complexes // Development and Perspectives of Landscape Ecology / Eds. O. Bastian and U. Steinhardt. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 2002. Pp. 58–68.
 35. Potschin M.B., Haines-Young R.H. Landscapes and sustainability // Landscape and Urban Planning, 75 (2006). Pp. 155–161.
 36. Termorshuizen J.W., Opdam P. Landscape services as a bridge between landscape ecology and sustainable development // Landscape Ecology (2009) 24: Pp. 1037–1052.
 37. Walz U. Landscape information systems // Development and Perspectives of Landscape Ecology / Eds. O. Bastian and U. Steinhardt. Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 2002. Pp. 272–282.
 38. Wu J. Landscape sustainability science: ecosystem services and human well-being in changing landscapes // Landscape Ecology 28 (2013): Pp. 999–1023.

For citation: Idrisov I.R., Kozin V.V., Marshinin A.V., Marinskikh D.M. MULTI-SCALE LANDSCAPE MAPPING OF THE TYUMEN REGION AS A GEOINFORMATION BASE FOR ORGANIZATION OF LANDSCAPE PLANNING, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Proceedings of the International conference “InterCarto. InterGIS”. 2016;22(1):233-245. https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-233-245